Welkom bij Dexia Nederland B.V.

Dexia Nederland is de rechtsopvolger van Bank Labouchere, overgenomen van Aegon door de Dexia Group in 2000. Dexia Nederland heeft in 2004 besloten haar activiteiten in Nederland te beëindigen. In 2011 is besloten alle commerciële activiteiten van Dexia Group te stoppen.

De hoofdactiviteit van Dexia Nederland richt zich nog enkel op het afwikkelen van schadevergoedingen aan claimanten vanwege het schenden van de zorgplicht uit in het verleden gesloten effectenlease-overeenkomsten.

Met de meeste claimanten die recht hadden op een schadevergoeding is een collectieve schikking getroffen.

Enkele claimanten wilden aan die regeling niet gebonden zijn en hebben dat aangegeven met een opt-outverklaring. Dexia Nederland vindt dat het voor niemand interessant is om nog verder geschillen te laten aanslepen over overeenkomsten die 15 jaar of langer geleden werden aangegaan. Het beleid van Dexia Nederland is gericht op het afwikkelen van de schadevergoeding op basis van het Hofmodel. Dexia Nederland heeft USG Legal Professionals gevraagd om samen met de claimant het individuele dossier te bekijken en te komen tot het individueel bepalen van de schadevergoeding. USG Legal Professionals is te bereiken op www.dexia-schikken.nl.

Een dossier kan niet gesloten worden wanneer een claimant zelf of via een belangenbehartiger een claim heeft ingesteld zonder een specifieke schade-eis. Zonder specifieke schade-eis kan geen schadevergoeding bepaald worden en kan het dossier niet gesloten worden. Bij het niet kunnen sluiten van een dossier is Dexia Nederland genoodzaakt om aan de rechter te vragen de individuele schade-eis aan Dexia Nederland kenbaar te maken om zo het geschil te kunnen beëindigen.

 

Contact

 
Dexia Nederland B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, maakt deel uit van de Dexia Groep.
Handelsregister Amsterdam 34189083
 
  
Correspondentie:
Dexia Nederland B.V.
Postbus 808
1000 AV AMSTERDAM
0900 339 42 22 (gratis)